sobota, 14 czerwca 2014

Na Śląsku, czyli gdzie?

Fundamentalnym problemem śląskiej identyfikacji jest błędne umiejscowienie granic Śląska w świadomości współczesnych mieszkańców Polski. Jak wynika z badań i obserwacji dnia codziennego dla przeciętnego Polaka Śląsk to Katowice i okolice ewentualnie obszar ograniczony dzisiejszym województwem Śląskim. Jakże błędny i niesprawiedliwy jest ten powszechny brak elementarnej wiedzy i powtarzanie kłamstw na temat naszego regionu. Wydaje się, że największą rolę w petryfikacji tego niezwykle szkodliwego stereotypu odgrywają media i to zarówno ogólnopolskie jak i lokalne, tutejsze. 

Błędna świadomość geograficzno-historycznych granic Śląska jest pierwszym i elementarnym czynnikiem uniemożliwiającym budowę tożsamości regionalnej w szczególności na terenie dzisiejszych województw dolnośląskiego i opolskiego gdzie grom rdzennej ludności po 1945 r. został zastąpiony przybyszami głównie z centralnej Polski oraz kresów wschodnich. Nowe pokolenia rodzące się tu już od 70 lat w większości były i są pozbawione łączności z autochtonicznymi Ślązakami czy nawet podstawową wiedzą na temat historii, geografii czy kultury własnego regionu. W szkołach próżno szukać historii regionalnej. 

Nikt nie pamięta, albo nie chce pamiętać, że samo słowo "Śląsk" narodziło się w okolicach Góry Ślęży nieopodal Wrocławia wśród plemion ślężańskich, a historyczną stolicą Śląska jest Wrocław. Jeszcze mniej ludzi wie, że aż do XVI wieku Śląskiem (dux Silesiae) nazywano tylko tereny ziemi wrocławskiej, oleśnickiej, legnickiej, zielonogórskiej, świdnickiej, jaworskiej, ziębickiej  i jeleniogórskiej. Opole i teren na którym znajdują się obecnie Katowice zwane były Opolszczyzną (dux Opolae). Dzisiejsze województwo śląskie najbardziej identyfikowane ze słowem "Śląsk" składa się w połowie z ziem małopolskich i w połowie z ziem górnośląskich, czyli historycznej Opolszczyzny. 

Śląsk na tle współczesnego podziału wojewódzkiego (Śląsk leży w granicach woj. lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz kraju morawsko-śląskiego i ołomunieckiego):


Krainy Geograficzne Polski:


Terytoria monarchii książąt piastów śląskich:


Księstwo Śląskie ze stolicą we Wrocławiu i Księstwo Opolskie ze stolicą w Opolu:


Tak powinny wyglądać nazwy obecnych województw (Dwa warianty. 1. nawiązującym do wielkiej Prowincji Śląskiej oraz 2. odpowiadający dzisiejszym realiom polityczno-społecznym):

1.


2.